Místo, kde kaleidoskop probíhá

Akce se uskuteční v prostorách kateder fyziky Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc, poblíž menzy a kolejí UP (v nové budově PřF UP). Poloha je vyznačena na plánku i interaktivní mapě. Z nádraží ČD je nejvhodnější použít tramvajové linky č. 2, 4 nebo 6 (2. zastávka Žižkovo náměstí) nebo 1 a 7 (2. zastávka Envelopa) nebo dojít pěšky (cca 15 minut), z autobusového nádraží použijte tramvaj č. 4 (3. zastávka). Jízdní řády MHD v Olomouci lze najít na adrese http://www.dpmo.cz/.

Kontakt na organizátory

Nová budova

Hlavní organizátoři

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
Třída 17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-771 46
Email: lukas.richterek@upol.cz
Telefon: 585 634 104
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Ph.D.
Katedra optiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
Třída 17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-771 46
Email: dusek@optics.upol.cz
Telefon: 585 634 272,

doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
Třída 17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-771 46
Email: kubinek@prfnw.upol.cz
Telefon: 585 634 285