Popularizační akce pro studenty středních škol
organizovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého

Olomoucký fyzikální kaleidoskop je jednodenní popularizační
akce pro studenty středních škol. Jde vlastně o „den otevřených
dveří“ na fyzikálních pracovištích Přírodovědecké fakulty UP

Přehrát video

Adaptivní optika pro astronomii
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.

Funkce astronomických teleskopů umístěných na zemském povrchu je zásadním
způsobem ovlivněna průchodem světla turbulentní atmosférou. Po stručném úvodu
do problematiky optického zobrazení a atmosférické turbulence budou představeny
základní prvky adaptivních optických systémů umožňujících do značné míry
odstranit vliv atmosféry a vylepšit rozlisení pozemských teleskopů. Závěrem budou
zmíněny nové techniky superrozlišení založené na trídení prostorových módů světla.

 

Jak vzniká lidský hlas?
doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.

Seznámíme se s procesy vzniku hlasu v lidském těle. Podíváme se, jak kmitají
hlasivky, jaký zvuk díky tomu vzniká a jak se tento zvuk mění v dutinách nad
hlasivkami, tak aby vznikl finální hlas. Take si vysvětlíme, co je to akustické
spektrum a jak lze hlas rozložit na jednotlivé složky.

 

Fyzika uvnitř chytrého telefonu
Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.

Chytrý telefon je dnes běžnou součástí našich životů a velká část populace si už
neumí představit svět bez něj. Aby nás chytrý telefon mohl propojovat se světem
okolo nás, skrývá se v něm celá rada špičkových a přelomových vynálezů. Co je
největší součástkou telefonu, díky čemu telefon umí otočit displej, vyfotit fotografii,
nebo navigovat nás ulicemi velkoměsta? Kde se v telefonu skrývá Albert Einstein a
jak dopadne srovnání výpočetního výkonu telefonu a navigačního systému mise
Apollo? To vše a mnohem více se zábavnou formou dozvíte v popularizační
přednášce „Fyzika uvnitř chytrého telefonu”!

 

Měření barev aneb barvy ve světě čísel
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.

I barvy se dají měřit. Možná to někoho překvapí, ale ve fyzice umíme i takovou barvu
převést na soubor čísel, které ji přesně vystihují. Přednáška zasvětí posluchače to
tajů fyziky barev. Vysvětlíme si, kde se barevný vjem bere, jak ho dokážeme popsat a
jak ho dokážeme v laboratoři objektivně měrit přístroji.

 

Science show Pevnosti poznán

Hlavní organizátoři

Mgr. Roman Chvátal
Pevnost poznání Olomouc
17. listopadu 7
Olomouc, CZ-779 00
Email: roman.chvatal@upol.cz
Telefon: 585 634 141

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-771 46
Email: lukas.richterek@upol.cz
Telefon: 585 634 104

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Ph.D.
Katedra optiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-779 00
Email: dusek@optics.upol.cz
Telefon: 585 634 272,

doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-779 00
Email: kubinek@prfnw.upol.cz
Telefon: 585 634 285