Popularizační akce pro studenty středních škol
organizovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého

Olomoucký fyzikální kaleidoskop je jednodenní popularizační
akce pro studenty středních škol. Jde vlastně o „den otevřených
dveří“ na fyzikálních pracovištích Přírodovědecké fakulty UP

20. Olomoucký fyzikální kaleidoskop

pátek 27. 1. 2023 na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
(17. listopadu 1192/12, Olomouc)

Program


Program přednášek se připravuje.

 

Exkurze do laboratoří

 

Pro zájemce budou připraveny exkurze do laboratoří:
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a 11.30 budou pro skupinky zájemců připraveny exkurze:

 • Foucaultovo kyvadlo
 • Laboratoř infraoptiky
 • Laboratoř koherenční zrnitosti*
 • Laboratoř kvantové informace*
 • Laboratoř kvantové optiky a kvantové informatiky
 • Laboratoř laserů pro průmyslové využití*
 • Laboratoř laserů a holografie
 • Laboratoř mechaniky a molekulové fyziky
 • Laboratoř optoelektroniky
 • Laboratoř pro nanomateriálový výzkum
 • Měření optických vlastností lidského oka
 • Výuková laboratoř atomové a jaderné fyziky
 • Výuková laboratoř elektroniky
 • Výuková laboratoř optiky
 • BONUS: česká stopa v mezinárodních projektech ATLAS-CERN, Pierre Auger Observatory a Cherenkov Telescope Array*

 

Poznámka: Laboratoře označené hvězdičkou (*) jsou ve vedlejší budově (17. listopadu 50a). Změny programu vyhrazeny.

Hlavní organizátoři

Mgr. Roman Chvátal
Pevnost poznání Olomouc
17. listopadu 7
Olomouc, CZ-779 00
Email: roman.chvatal@upol.cz
Telefon: 585 634 141

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-771 46
Email: lukas.richterek@upol.cz
Telefon: 585 634 104

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Ph.D.
Katedra optiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-779 00
Email: dusek@optics.upol.cz
Telefon: 585 634 272,

doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-779 00
Email: kubinek@prfnw.upol.cz
Telefon: 585 634 285