Popularizační akce pro studenty středních škol
organizovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého

Olomoucký fyzikální kaleidoskop je jednodenní popularizační
akce pro studenty středních škol. Jde vlastně o „den otevřených
dveří“ na fyzikálních pracovištích Přírodovědecké fakulty UP

19. Olomoucký fyzikální kaleidoskop

pátek 28. 1. 2022 online

Program ve formátu PDF

Přenos na YouTube


9:00 – Robot zahradníkem 

Mgr. Marek Rác, Ph.D.

Technická revoluce pronikla do všech aspektů našeho života. Zvykli jsme si, že roboti zastanou mnoho různorodých činností od práce na výrobní lince po vysávání koberců. I tradiční odvětví jako je zemědělství má dnes k dispozici legie robotů schopné samostatně farmařit. Jak ale robot pozná, co je plevel a co plodina, kdy je potřeba přihnojit či zalít, a které jablko je zralé? V rámci přednášky se podíváme na zoubek fyzikálním principům nezbytným pro správné fungováni autonomní farmy.

 

10:00 – Tornádo na jihu Moravy 24. 6. 2021

Mgr. Petr Münster (ČHMÚ Brno)

Večer dne 24. června 2021 se na Břeclavsku a Hodonínsku vyskytlo v rámci výrazné supercely ničivé tornádo. S intenzitou F4 určenou na základě pozemních průzkumů se jedná o historicky nejsilnější evidované tornádo na českém území, které bylo co nejpodrobněji prozkoumáno. Mezi hlavní cíle souhrnné zprávy zpracovávané mnoha odborníky několika institucí patřilo zejména vyhodnocení toho, co tornádu předcházelo, zda a jak bylo možné lépe reagovat a co bude nutné učinit, aby nás podobné situace příště nezaskočily nepřipravené.

11:00 – Zrakové klamy

doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.

Zrakové klamy představují nesouhlas mezi zrakovým vjemem a skutečností. Příčinou těchto jevů mohou být fyziologické procesy a jevy, ale také například špatné vyhodnocení vnímané scény. Posluchači se tedy nejprve krátce seznámí s problematikou vzniku zrakového vjemu a organizací zrakového vnímání. Následně budou prezentovány jednotlivé typy zrakových klamů v rozdělení na fyziologické, geometrické, perspektivní a psychologické. Každý z typů bude popsán a demonstrován na vhodných zajímavých příkladech a zejména u fyziologických klamů bude zmíněno možné vysvětlení jejich vzniku.

12:00 – Šaty dělají materiál

Mgr. Jan Tomáštík, Ph.D.

Všechny materiály i objekty světa mají jednu důležitou část a tou je povrch. Skrze povrch s okolím interaguje kladivo, talíř, silnice i komora nukleárního reaktoru. Jak se povrchy testují a upravují tenkými vrstvami, abychom vytvořili třeba nezničitelný motor, nejodraznější zrcadlo či zcela nepromokavou bundu vám poví fyzik a popularizátor Jan „Vědátor“ Tomáštík. Přihodí i pár zajímavostí z výzkumu vrstev, kterému se uplynulý rok věnoval v USA na Virginia Tech.  

Hlavní organizátoři

Mgr. Roman Chvátal
Pevnost poznání Olomouc
17. listopadu 7
Olomouc, CZ-779 00
Email: roman.chvatal@upol.cz
Telefon: 585 634 141

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-771 46
Email: lukas.richterek@upol.cz
Telefon: 585 634 104

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Ph.D.
Katedra optiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-779 00
Email: dusek@optics.upol.cz
Telefon: 585 634 272,

doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-779 00
Email: kubinek@prfnw.upol.cz
Telefon: 585 634 285