Vítejte na našich stránkách!

Nová budova Olomoucký fyzikální kaleidoskop je jednodenní popularizační akce pro studenty středních škol. Jde vlastně o „den otevřených dveří“ na fyzikálních pracovištích Přírodovědecké fakulty UP. Nejbližší, 15. ročník proběhne

v pátek 26. ledna 2018
v prostorách nové budovy PřF UP!

Těšíme se na Vaši účast! Dalších akce a aktivity pořádané PřF UP.

I v letošním ročníku je součástí Fotosoutěž!

Materiály k přednáškám najdete v archivu Kaleidoskopu.
Facebook   

Kompilace