Home Aktuální ročník Minulé ročníky Odkazy Kontakt

Olomoucký fyzikální Kaleidoskop

Archiv minulých ročníků

Olomoucký fyzikální kaleidoskop se pomalu stává akcí s víceletou tradicí. Na této stránce si můžete prohlednout programy i fotodokumentaci z minulých let a stáhnout prezentace z některých přednášek.

20. ročník v roce 2023

Program
Fotodokumentace »

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sopkách, ale báli jste se zeptat

Mgr. Petr Brož, Ph.D.

Sopky a sopečná činnost bezesporu patří k jedněm z nejúchvatnějších projevů Země. Děsí i fascinují lidstvo od nepaměti. Během okamžiku totiž dokáží způsobit smrt a zkázu nebo převrátit běh lidských dějin vzhůru nohama, ale současně sopkám vděčíme za to, že na modré planetě existuje život. V rámci povídání se společně vydáme na cestu poznání, během které si vysvětlíme, jak sopky vznikají, jak nám mohou uškodit i prospět nebo jak jejich existence souvisí s deskovou tektonikou. Nicméně se připravte, že kam přesně zavítáme, bude záležet hlavně na vás a vašich dotazech.

Rozptyl světla: od Vikingů k Ramanově spektroskopii, se zastávkou ve vinném sklípku

RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.

Rozptyl světla spočívající v interakci světla s hmotou patří mezi základní fyzikální jevy, se kterými se setkáváme ve všech oblastech každodenního života. Obecně je možné říct, že pokud světlo dopadá na překážku, způsobí oscilaci vázaných nábojů, které pak samy vyzařují ve všech směrech. Pomocí rozptylu světla je možné vysvětlit původ tak základních jevů, jako je například lom světla, barva a polarizace oblohy. Ukážeme, že rozptyl světla je možné využívat ke zkoumání struktury a dynamického chování molekul například pomocí Ramanovy spektroskopie a obzvláště zajímavé jevy je možné pozorovat u látek vykazujících optickou aktivitu.

Mikrosvět živých systémů očima mikroskopie

RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.

Mikroskopie nám umožňuje fascinující pohled do světa, který je pro lidské oko běžně neviditelný. Od sestavení prvního světelného mikroskopu uběhlo již více než 350 let. Během této doby prošla mikroskopie obrovským vývojem, díky kterému má dnes své nezastupitelné místo v různých odvětvích lidské činnosti. Jako klíčový moment lze chápat odvození závislosti rozlišení mikroskopu na vlnové délce světla a numerické apertuře objektivu. Pochopení této závislosti vedlo k rozvoji řady mikroskopických metod, které se snažily rozlišovací schopnost mikroskopu posunout k vyšším hodnotám. V dnešní době se tak kromě klasické světelné mikroskopie můžeme setkat také s fluorescenční a konfokální mikroskopií nebo speciálními metodami super-rozlišovací mikroskopie. Samostatnou skupinu pak tvoří elektronová mikroskopie, která možnosti pozorování objektů posunula na molekulární a atomární úroveň. Cílem přednášky je prezentace principů základních mikroskopických metod a ukázek jejich aplikací.

Nanoklastry a nanočástice ušlechtilých kovů, jejich unikátní optické vlastnosti

doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.

Předpona nano- (znamenající 10-9) začala být v posledních desetiletích velice populární nejen ve vědeckém světě, ale povědomí o nanomateriálech a nanotechnologiích je už poměrně dobře rozšířeno i mezi laickou veřejností. V této přednášce se zaměříme pouze na ušlechtilé kovy (tzn. Au, Ag, Cu) v nanorozměrech. Všeobecně jsou více známy antibakteriální a antimykotické účinky Ag či Cu nanočástic či údajně blahodárné účinky koloidního zlata; avšak málokdo informuje laickou veřejnost o unikátních optických vlastnostech těchto nanočástic a nanoklastrů, které mohou být rovněž využity. Zde je ještě nutno podotknout, že nanoklastry ušlechtilých kovů jsou definovány do velikosti max. 2 nm, zatímco objekty převyšující tento rozměr jsou nanočástice. Z tohoto důvodu bývají nanoklastry nazývány mezistupněm mezi atomy a nanočásticemi. Každá z dvou definovaných kategorií má v případě ušlechtilých kovů specifické optické projevy a právě o nich bude tato přednáška.

Zašmodrchaná fyzika

doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D., a Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.

Nobelova cena za fyziku za rok 2022 připadla vědcům, kteří zkoumali kvantovou provázanost. Ta byla poprvé zmíněna téměř před sto lety Albertem Einsteinem a jeho kolegy jako cosi, co přece nemůže fungovat. Vyvrátit Einsteinův omyl a potvrdit existenci kvantové provázanosti pomocí fyzikálních experimentů se povedlo až po Einsteinově smrti. Plné možnosti tohoto kvantového fenoménu jsme schopni docenit ale až nyní, kdy napomáhá například k bezpečnému přenosu informace komunikačním kanálem a k rychlejším matematickým výpočtům.

Science show Pevnost poznání

Co spojuje cestování mezi planetami, kilogram peří a čočku mikroskopu? Vydejte se s námi na neuvěřitelnou cestu od obrovských vesmírných těles až do jádra atomu. Mili, mikro, mega, giga a mnoho dalších běžně používaných jednotek si představíme pořádně z blízka. Kromě opravdu velkých nebeských objektů se zaměříme na ty opravdu velmi malé. Názornými a zábavnými pokusy si představíme nanotechnologie, strukturu DNA nebo jak proměnit vodu ve víno.

Logo Kaleidoskopu

Koláž

19. ročník v roce 2022

Program

Robot zahradníkem

Mgr. Marek Rác, Ph.D.

Technická revoluce pronikla do všech aspektů našeho života. Zvykli jsme si, že roboti zastanou mnoho různorodých činností od práce na výrobní lince po vysávání kobercu. I tradiční odvětví jako je zemědělství má dnes k dispozici legie robotů schopné samostatně farmařit. Jak ale robot pozná co je plevel a co plodina, kdy je potřeba přihnojit či zalít, a které jablko je zralé? V rámci přednášky se podíváme na zoubek fyzikálním principům nezbytnym pro správné fungovám autonomní farmy.

Tornádo na jihu Moravy 24. 6. 2021

Mgr. Petr Münster

Večer dne 24. června 2021 se na Břeclavsku a Hodonínsku vyskytlo v rámci výrazné supercely ničivé tornádo. S intenzitou F4 určenou na základě pozemních průzkumů se jedná o historicky nejsilnější evidované tornádo na českém území, které bylo co nejpodrobněji prozkoumáno. Mezi hlavní cíle souhrnné zprávy zpracovávané mnoha odborníky několika instituci patřilo zežména vyhodnocení toho, co tornádu předcházelo, zda a jak bylo možné lépe reagovat a co bude nutné ucinit, aby nás podobné situace příště nezaskočily nepřipravené.

Zrakové klamy

doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.

Zrakové klamy představují nesouhlas mezi zrakovým vjemem a skutečností. Příčinou těchto jevů mohou být fyziologické procesy a jevy, ale také například špatné vyhodnocení vnímané scény. Posluchači se tedy nejprve krátce seznámł s problematikou vzniku zrakoveho vjemu a organizací zrakového vnímání. Nasledně budou prezentovány jednotlivé typy zrakových klamů v rozdělení na tyziologické, geometrické, perspektivní a psychologické. Každý z typů bude popsán a demonstrován na vhodných zajímavych příkladech a zejména u fyziologických klamu bude zmíněno možné vysvětlení jejich vzniku.

Šaty dělají materiál

Mgr. Jan Tomáštík, Ph.D.

Všechny materiály i objekty světa mají jednu důležitou část a tou je povrch. Skrze povrch s okolím interaguje kladivo, talíř, silnice i komora nukleárního reaktoru. Jak se povrchy testují a upravují tenkými vrstvami, abychom vytvořili třeba nezničitelný motor, nejodraznější zrcadlo či zcela nepromokavou bundu vám poví fyzik a popularizátor Jan ”Vědátor” Tomáštík. Přihodí i pár špetek z výzkumu vrstev, kterému se uplynulý rok věnoval v USA na Virginia Tech.

18. ročník v roce 2021

Program

Adaptivní optika pro astronomii

prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.

Funkce astronomických teleskopů umístěných na zemském povrchu je zásadním způsobem ovlivněna průchodem světla turbulentní atmosférou. Po stručném úvodu do problematiky optického zobrazení a atmosférické turbulence budou představeny základní prvky adaptivních optických systémů umožňujících do značné míry odstranit vliv atmosféry a vylepšit rozlisenípozemských teleskopů. Zavěrem budou zmíněny nové techniky superrozlišení založené na trídení prostorovych módů světla.

Jak vzniká lidský hlas?

doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.

Seznámíme se s procesy vzniku hlasu v lidském těle. Podíváme se, jak kmitají hlasivky, jaký zvuk díky tomu vzniká a jak se tento zvuk mění v dutinách nad hlasivkami, tak aby vznikl finální hlas. Take si vysvětlíme, co je to akustické spektrum a jak lze hlas rozložit na jednotlivé složky.

Fyzika uvnitř chytrého telefonu

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.

Chytrý telefon je dnes běžnou součástí našich životů a velká část populace si už neumí představit svět bez ně]. Aby nás chytrý telefon mohl propojovat se světem okolo nás, skrývá se v něm celá rada špičkových a přelomových vynálezů. Co je největšl součástkou telefonu, díky čemu telefon umí otočit displej, vyfotit fotografii, nebo navigovat nás ulicemi velkoměsta? Kde se v telefonu skrývá Albert Einstein a jak dopadne srovnání výpočetního výkonu telefonu a navigačního systému mise Apollo? To vše a mnohem více se zábavnou formou dozvłte v popularizační přednášce „Fyzika uvnitř chytrého telefonu"!

Měření barev aneb barvy ve světě čísel

doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.

I barvy se dají měřit. Možná to někoho překvapí, ale ve fyzice umíme i takovou barvu převést na soubor Čísel, které ji přesně vystihují. Přednáška zasvětí posluchače to tajů fyziky barev. Vysvětlíme si, kde se barevný vjem bere, jak ho dokážeme popsat a jak ho dokážeme v laboratoři objektivně měrit přístroji.

Koláž

17. ročník v roce 2020

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • Vzdělání a dnešek
  RNDr. Dag Hrubý
  Prezentace ve formátu PPTX (10,5 MB)
 • Továrna na cokoliv
  Mgr. Marek Jiruš
  Prezentace ve formátu PPTX (13 MB)
 • Od nápadu k prototypu
  Mgr. Lukáš Kouřil, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PPTX (21 MB)
 • Kvantové počítače: Revoluce nebo slepá ulička?
  doc. Karel Lemr, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (10,6 MB)
 • Elektrické signály v rostlinách
  doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
  • Prezentace ve formátu PPT (29,2 MB)
  • Videa (ZIP) (147 MB)
 • Svědkové minulosti – nejen o reliktním záření
  Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PPTX (3,66 MB)
 • Život ve vesmíru
  Mgr. Jan Veselý (Planetárium Praha)
  • Prezentace ve formátu PPT (34,2 MB)
  • Video-pozvánka MP4 (41,2 MB)
  • Videa: (ZIP) (24,2 MB)

16. ročník v roce 2019

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • The Big Bang Lebesgue Theory aneb ze života studentů fyziky na UP
  • Bc. Jiří Fadrný: Studium fyziky v podání kvantového experimentátora
   Prezentace ve formátu PDF (19 MB)
  • Bc. Vojtěch Kala: Nejpřekvapivější předpověď kvantové mechaniky
   Prezentace ve formátu PDF (1,1 MB)
  • Mgr. Petr Schovánek: Lebesgue Theory aneb ze života studentů fyziky na UP
   Prezentace ve formátu PDF (2,7 MB)
 • Technologické aplikace laserů
  RNDr. Hana Chmelíčková
  Prezentace ve formátu PDF (3,0 MB)
 • Fyzika uvnitř chytrého telefonu
  Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PPTX (9,4 MB)
 • Moderní metody korekce zraku
  RNDr. František Pluháček, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (3,8 MB)
 • Biofotony – svícení biologických systémů
  doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PPTX (11 MB)
 • O čem (také) je obecná teorie relativity
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (5,4 MB)
 • Rádiové útoky na GPS – jak si naprogramovat falešný navigační signál
  Ing. Tomáš Rosa, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (9,5 MB)
Koláž
Koláž

15. ročník v roce 2018

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • Columbia STS-107: Cesta bez návratu!
  Milan Halousek (Česká kosmická kancelář)
  Prezentace ve formátu PDF (8,4 MB)
 • Kryogenní elektronová mikroskopie aneb Nobelova cena za chemii v roce 2017
  RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (5,5 MB)
 • Fluorescenční detektory kosmického záření
  Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (16 MB)
 • prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
  Termodynamika – od Maxwellova démona po Interstellar a život u černých děr
  Prezentace ve formátu PDF (11 MB)
 • SI v roce 2018: Jak soustavu jednotek (ne)poznáme
  RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (2,3 MB)
 • Optika jako hybatel digitální revoluce – Optická litografie
  Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PPTX (3,8 MB)

14. ročník v roce 2017

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • Zrakové klamy
  RNDr. František Pluháček, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (2,3 MB)
 • Gravitační vlny a jiné příze
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  Prezentace na Slideshare
 • Luminiscence jako nástroj pro odhalování zločinů
  Mgr. Pavel Tomek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (5,7 MB)
 • Jaderná energetika po Fukušimě
  RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
  Prezentace ve formátu PPT (11,4 MB)
Koláž
Koláž

13. ročník v roce 2016

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • Fotovoltaické využití energie světla ze Slunce
  RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
  Prezentace ve formátu PDF (5,5 MB)
 • Struktura bílkovin očima elektronové mikroskopie
  RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (7,0 MB)
 • Nanotechnologie, které už dnes mění náš svět
  Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PPTX (9,1 MB)
 • Laserové chladenie elementárnych častíc
  Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (7,3 MB)

12. ročník v roce 2015

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • Matematika je jazykem přírodních věd
  RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (2,8 MB)
 • Netradiční fyzikální experimenty
  RNDr. Renata Holubová, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF (87 kB)
 • Higgs story aneb jak se dělají částice
  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (17 MB)
 • Jak udělat z tepla práci aneb termodynamické stroje a Maxwellův démon
  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
  Prezentace ve formátu PDF (4,4 MB)
 • Blue-light LED, modrá je dobrá
  doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (4,5 MB)
 • Neviditelnost
  Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
  Prezentace ve formátu PDF (8,3 MB)
Koláž
Koláž

11. ročník v roce 2014

Program
Fotodokumentace »
Krátká videoreportážPevnost poznání)

Prezentace z přednášek

 • Mechanické účinky světla: od slunečních plachetnic ke světelným motorům
  prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
  Prezentace ve formátu PDF (2,3 MB)
 • Nanotechnologie v praxi
  prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
  Prezentace ve formátu PPT (31 MB)
 • Elektrické signály v rastlinách
  Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (2,6 MB)
 • Aktuální astronomické události na obloze
  Dr. Ing. Zdeněk Řehoř
  Prezentace ve formátu PPT (15 MB)
 • Tak už byl higgs uloven aneb studium hmoty z počátku vesmíru
  RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež)
  Prezentace ve formátu PPT (24 MB)

10. ročník v roce 2013

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • Atomové hodiny
  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
  Prezentace ve formátu PDF (4,1 MB)
 • Dioptrické vady oka
  RNDr. František Pluháček, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (4,1 MB)
 • O plešatosti černých děr
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (6,2 MB)
 • Fúze obrazu
  Mgr. Bohumil Stoklasa
  Prezentace ve formátu PDF (1,5 MB)
 • Lasery kolem nás
  Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (2,7 MB)
 • Jak vzniká lidský hlas
  RNDr. Jan G. Švec, Ph.D. et Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (1,5 MB)
Koláž
Koláž

9. ročník v roce 2012

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • Optické kvantové zpracování informace
  doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (19 MB)
 • Barvy světla a tma – přístroje pro noční vidění
  RNDr. Vladimír Chlup
  Prezentace ve formátu PDF (11 MB)
 • Aplikace nanotechnologií
  doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF (4,2 MB)
 • CERN – laboratoř (nejen) mikrosvěta
  Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PPTX (17 MB)
 • Co říkají vzdálené supernovy aneb Nobelova cena za rok 2011
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (14 MB)

8. ročník v roce 2011

Program
Fotodokumentace »
Informace na ČRo 2 – Praha
Informace v MF DNES

Prezentace z přednášek

 • Jak jsme měřili Zemi
  prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.
  Prezentace ve formátu MS PowerPoint (19 MB)
 • Barevné hry se světlem – co nám mohou říci o biomolekulách?
  RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (2,1 MB)
 • Časové smyčky v literatuře, ve vědě a ve filosofii
  prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF (1,2 MB)
 • Houpání na vlnách prostoročasu aneb fyzika na stopě gravitačních vln
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (15 MB)
 • 50 let soustavy SI aneb na odchodu do důchodu
  RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (1,5 MB)
Logo Kaleidoskopu
Logo Kaleidoskopu

7. ročník v roce 2010

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • Uhlíkové nanostruktury
  doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF (7,2 MB)
 • Jaký je náš vesmír
  prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF (6,1 MB); animace (7,2 MB)
 • Za poznáním s urychlovačem LHC v CERNu
  Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (4,2 MB)
 • Optické metody detekce extrasolárních planet
  Ivo Straka
  Prezentace ve formátu PDF (1,5 MB)
 • Jak vzniká lidský hlas
  RNDr. Jan G. Švec, Ph.D. et Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (1,3 MB)

6. ročník v roce 2008

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • Optické úkazy na obloze
  prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF (3,6 MB)
 • Měření EKG u rostlin aneb jak rostliny vnímají a reagují na okolní svět
  Mgr. Vladimíra Hlaváčková, Ph.D.
  Prezentace není bohužel k dispozici.
 • Moderní mikroskopie
  doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF (1,6 MB)
 • Zrakové klamy
  Mgr. František Pluháček, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (1,9 MB)
 • Ernst Mach a nejkulatější setrvačníky na světě
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF (4,2 MB, bez animací)
Logo Kaleidoskopu
Logo Kaleidoskopu

5. ročník v roce 2007

Program
Fotodokumentace »
Krátká televizní reportáž (© Česká televize)

Prezentace z přednášek

 • Optické úkazy na obloze
  prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.
  Prezentace ve formátu MS PowerPoint
 • Počítačová analýza obrazu
  doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
  Prezentace ve formátu MS PowerPoint
 • Lékařská přístrojová technika
  doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  Prezentace ve formátu MS PowerPoint
 • Chvála Slunce
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF

4. ročník v roce 2006

Program
Fotodokumentace »

Prezentace z přednášek

 • Nanotechnologie v praxi
  prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Zrakové klamy
  Mgr. František Pluháček, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Historie astronomie
  doc. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Rostliny a stres
  RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF, PPT, a animace (ZIP archiv)
Logo Kaleidoskopu
Logo Kaleidoskopu

3. ročník v roce 2005

Program

Prezentace z přednášek

 • Jak jsme měřili Zemi
  prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF.
 • Environmentální fyzika
  RNDr. Renata Holubová, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF, Tsunami na talíři
 • Mražení atomů
  Mgr. Michal Kolář
  Prezentace ve formátu PDF, animace
 • Pohled do nanosvěta
  doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Digitální fotografie
  RNDr. Jan Ponec, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF
 • O barvách
  RNDr. Jan Ponec, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Století relativity
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Metrologie není meteorologie
  Mgr. Tomáš Rössler, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Astrooptika
  doc. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF

2. ročník v roce 2004

Program

Prezentace z přednášek

 • Tajemství kalendáře (alespoň některá)
  doc. RNDr. Jiří Bajer, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Počítačová analýza obrazu
  doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Šifrování pomocí fotonů
  doc. RNDr. Miloslav Dušek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Pohled do nanosvěta
  doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Svět atomů a světla
  doc. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
  Prezentace bohužel není k dispozici.
 • Fyzika a sport
  Mgr. Jan Říha
  Prezentace ve formátu PDF a animace.
 • O plešatosti černých děr
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Rostliny a stres
  RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDF, PPT, a animace (ZIP archiv)
Logo Kaleidoskopu
Logo Kaleidoskopu

1. ročník v roce 2003

Program

Prezentace z přednášek

 • Světelné víry
  doc. RNDr. Zdeněk Bouchal, Ph.D.
  Prezentace je zatím dostupná pouze v anglickém jazyce.
 • Pohled do nanosvěta
  doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF
 • Digitální fotografie
  RNDr. Jan Ponec, CSc.
  Prezentace ve formátu PDF, PostScriptRTF.
 • Obraz vesmíru na prahu tisíciletí
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  Prezentace ve formátu PDFanimace

Kontakty na organizátory:

Mgr. Roman Chvátal, Pevnost poznání Olomouc, roman.chvatal@upol.cz, tel. 585634141
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., Katedra experimentální fyziky, lukas.richterek@upol.cz, tel. 585634104
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Ph.D., Katedra optiky, dusek@optics.upol.cz, tel. 585634272
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., Katedra experimentální fyziky, roman.kubinek@upol.cz, tel. 585634285